Wat is begeleiding?

Als u thuis hulp nodig heeft bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijkse leven. Denk aan hulp bij het indelen van uw dag of aan ondersteuning
bij het aangaan van contacten met instellingen, zoals: gemeente, woningcorporatie of huisarts.  Ook als u thuis ondersteuning nodig heeft bij het leren omgaan met de gevolgen van uw aandoening of handicap. Denk aan gesprekken of therapie om gedrag te veranderen.
BEGELEIDING