Hieronder vindt u in het kort een overzicht en uitleg van enkele kernbegrippen. Voor meer informatie, zie de verwijzingen onder links.

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, verzekerd voor zorg en ondersteuning bij ziekte, handicap of ouderdom. Via de AWBZ is iedere Nederlander verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Om aanspraak te kunnen maken op deze wet, hebt u een indicatiebesluit nodig van het CIZ

CIZ Centrum Indicatiestelling Ziektekosten, beoordeelt wie wel of niet in aanmerking komt voor particuliere thuiszorg of andere professionele zorg

PGB Iemand met een persoonsgebonden budget (PGB) kan zélf thuiszorg inkopen en organiseren. Zo iemand heet dan ‘budgethouder’. De budgethouder sluit met de zorgaanbieders een overeenkomst waarin alle afspraken over de zorg staan. Het PGB kent voor- en nadelen. Het geeft veel vrijheid, u heeft doorgaans een vaste zorgverlener die op vaste tijden komt, maar het brengt ook veel geregel met zich mee. Dat geregel kan Yaşam (deels) van u overnemen.

Zorg in Natura Bij zorg in natura wordt de zorg geregeld door de zorginstelling die u heeft gekozen als voorkeursaanbieder..
Over de betaling heeft de zorginstelling afspraken gemaakt met het zorgkantoor. Zij regelen ook de verdere administratieve en financiele afwerking voor u. Nadeel kan zijn dat u zorg krijgt op wisselende tijden en van wisselende personen. U kunt altijd zelf de keuze maken tussen PGB en Zorg in natura.
BEGRIPPEN