We leven in een multiculturele samenleving. Ook de zorgvraag is in toenemende mate multicultureler geworden. Het aanbod echter nog niet altijd. Yaşam probeert hierin verandering te brengen door maatwerk te leveren in onze multiculturele samenleving. Bij ons zijn namelijk mensen in dienst met kennis van diverse culturen. Bovendien spreken zij vaak ook uw taal. Wij vinden dat belangrijk, omdat we denken dat kennis van uw achtergrond en taal een grote rol kan spelen in het bieden van zorg.

 

Yaşam is in het voorjaar van 2008 opgericht. De volledige naam is Yaşama Dair, wat zoveel betekent als ´over het leven´. Dat geeft tevens de kern van onze missie weer: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven. En het toegankelijk maken van zorg voor iedereen.

 

Yaşam is dus een jonge organisatie. Maar wel één met ervaring. De medewerkers van Yaşam hebben vele jaren ervaring in het welzijnswerk en ook in de zorgverlening. Juist omdat zij constateerden dat het beter kan, en moet, hebben zij de stap gezet om Yaşam op te richten. Wilt u meer over ons weten, kom dan naar één van onze voorlichtingsdagen of neem contact op voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.

 

Vooralsnog zijn de diensten van Thuiszorg Yaşam alleen beschikbaar in de regio Gelderland Midden en Nijmegen.

 

 

Thuiszorgorganisatie Yaşam staat ingeschreven bij de kamer van koophandel

laatst bijgewerkt op 23-02-2009

 

 

OVER ONS