Wat is persoonlijke verzorging?
Persoonlijke Verzorging omvat het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de Persoonlijke Verzorging in verband met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid, te verlenen door een instelling
Als u thuis hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging.
U kunt hierbij denken aan hulp bij het douchen, aankleden, scheren, het innemen van medicatie, ogen druppelen of naar het toilet gaan.
PERSOONLIJKE VERZORGING