Wat is verpleging?

Onder verpleging vallen diverse activiteiten. Het gaat er om dat een professionele verpleegkundige uw gezondheidsproblemen herkent en weet wat er aan gedaan kan worden. Hij of zij kan u bovendien de verpleging geven die u nodig hebt. Bijvoorbeeld wondverzorging, het toedienen van medicijnen of het geven van injecties. De verpleegkundige kan u verder leren bepaalde handelingen zelf uit te voeren, waardoor u bijvoorbeeld injecties aan uzelf kunt geven.
VERPLEGING