Steeds meer mensen zijn aangewezen op hulp of zorg om goed te kunnen functioneren. Dit kan het gevolg zijn van ouderdom, een handicap of psychische problemen. Heeft u verpleging of hulp nodig bij (langdurige) ziekte, een handicap of ouderdom? Dan kan dat. In Nederland is namelijk iedereen verzekerd voor zorg en kan daarom een beroep doen op deze zorg wanneer hij of zij denkt hiervoor in aanmerking te komen.

 

Thuiszorg Yaşam is een thuiszorgorganisatie die hoogwaardige hulp en zorg levert aan mensen in Arnhem en omstreken. Medewerkers van Yaşam zijn zo geselecteerd dat zij in een multiculturele samenleving optimale diensten en zorg kunnen bieden. Want onze medewerkers beschikken niet alleen over de vereiste opleiding en diploma's. Zij zijn ook meertalig. Grote kans dat zij u in uw moedertaal kunnen helpen of verzorgen. Dat komt omdat bij Yaşam de mens centraal staat. Met de hulp van thuiszorg Yaşam heeft u een zorg minder!

 

Denkt u dat u zorg nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het zorgloket van uw gemeente. Aanvragen voor huishoudelijke hulp vallen onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Beoordeling vindt plaats door de gemeente. Alle aanvragen voor andere hulp worden door het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) beoordeeld. Het doen van een aanvraag kan soms erg ingewikkeld zijn. Mocht u daar hulp bij nodig hebben, dan doen wij dit graag voor u. Daarvoor kunt u een afspraak met één van onze medewerkers maken voor een intakegesprek. Vervolgens kan onze medewerker de afhandeling van de aanvraag voor u op zich nemen.

WELKOM