Yaşam werkt met deskundige medewerkers. Werkzaamheden worden verricht overeenkomstig het indicatiebesluit en een dienstverleningsplan.

Het dienstverleningsplan wordt met u opgesteld overeenkomstig het indicatiebesluit. Het dienstverleningsplan wordt tenminste twee keer per jaar in aanwezigheid van u en/of uw vertegenwoordiger geëvalueerd en eventueel gewijzigd. Ook bij een nieuw indicatiebesluit en dientengevolge een wijziging van het dienstverleningsaanbod zal een evaluatie van het dienstverleningsplan plaatsvinden.  

Tijdstippen waarop de zorg of hulp geboden wordt, worden in overleg met u vastgesteld. Ook de wijze waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd gebeurt in overleg met u, één en ander binnen de in de indicatiestelling gegeven ruimte.

 

Zo veel als mogelijk zal steeds dezelfde medewerker worden ingezet,rekening houdend met uw voorkeur. In geval van ziekte van de dienstverlener zal in overleg met de klant een vervangende medewerker gestuurd worden.

 

 

 

 

Thuiszorgorganisatie Yaşam staat ingeschreven bij de kamer van koophandel

ZORGVERLENING